Lycoming / Textron Parts

Piston Pin Plug

Piston Pin Plug Lycoming part no. LW11775 (SW 50624)

Piston Rings

Piston Rings part no. 78857 Avco Lycoming (SW 50595)